Links

www.picaro.be

PICARO staat voor Pediatric International Catastrophe Aid & Relief Organization, en werd in 2005 in het leven geroepen (toen onder de naam “kinderartsen voor zuid-oost Azië”) omdat al snel bleek dat “acute” hulp dadelijk na een ramp onmisbaar is, maar ondersteuning op middellange termijn zo mogelijk nog belangrijker is.

PICARO heeft 4 doelstellingen:

  • het faciliteren van humanitaire hulp aan kinderen bij rampen
  • Het opzetten van medische, paramedische en logistieke ploegen van gezondheidswerkers om medisch-humanitaire hulp te bieden in geval van een hulpvraag vanuit een land, getroffen door een ramp
  • Het onderbouwen van constructieve hulp op middellange termijn aan projecten die het leven, de scholing en de gezondheid van kinderen verbeteren
  • Het ondersteunen van andere projecten die tegemoet komen aan de noden van kinderen en hun gezinnen, tijdens of na rampen van natuurlijke of menselijke aard

 

http://www.bartcaron.be/nieuws

Kortrijkse links:

Blog Matti Vandemaele http://mattivandemaele.wordpress.com/links/

Links Kortijk: http://kortrijklinksbekeken.skynetblogs.be/

Gebiedswerking Kortrijk Centrum en West: http://www.kortrijkidee.be/

Kortrijk:

Stad Kortrijk: www.kortrijk.be

portaalsite Kortrijk: http://kortrijk.webcollectie.be/

 

Welzijn:

OSBJ:   http://www.osbj.be/

Ppj: http://www.ppj.be/

Opvoedingstelefoon: http://www.opvoedingstelefoon.be/

Wvc Vlaanderen http://www.wvc.vlaanderen.be/welzijnengezondheid

Kunst:

Groen!

Groen! www.groen.be

Groen! Kortrijk: http://www.groenkortrijk.be/

Bart Caron: www.bartcaron.be

 

Advertenties